Ansvarsfull utlåning

Det är ett av nyckelorden för Creditstars verksamhet. Vår flexibla lånetjänst gör det möjligt för kunder att kontrollera sin likviditet, till och med när deras egna resurser tryter något. Men vi beviljar bara ett lån om vi är säkra på att kunden kan betala tillbaka det.

Vi säkerställer att vi agerar ansvarsfullt och gör vårt bästa för att leva upp till våra kunders och samhällets förväntningar. Nästföljande är en översikt av principerna som vi följer gällande lån och marknadsföring.

Vi lånar ut på ett ansvarsfullt sätt

Av denna anledning använder vi relevanta skuldregister och granskar våra kunders bankkontoutdrag. Vår avancerade riskanalys och teknik för lånebeslut gör det möjligt för oss att ta ett snabbt och ansvarsfullt beslut som uppfyller kraven som ställs enligt regler och lagar. Vi informerar även våra kunder om dessa beslut omgående.

Vi stödjer våra kunder som har problem med betalningsförmågan

Vi uppmuntrar alltid kunder med ekonomiska problem att kontakta oss. Vi erbjuder dem kostnadsfri lån- och skuldrådgivning. För att möta dom halvvägs har vi skrivit av böter och erbjudit bättre villkor för nyfinansiering.

Vi marknadsför våra produkter på ett ansvarsfullt sätt

När vi marknadsför våra produkter följer vi alltid lagar, etisk praxis och agerar ärligt. Vi gör vårt bästa för att kunden ska få en genomgående information om kostnaden för lånet och avgifter för tjänsten innan man skickar in ansökan. Vi förbättrar ständigt kreditanalysmetoderna och uppdaterar kundernas kreditinformation.

Ansvarsfull utlåning

Vi rekommenderar starkt att våra kunder överväger och förstår skyldigheterna som ett lån medför. Vi är tydliga med att våra kunder endast ska ansöka om ett lån efter att de har läst igenom villkoren noggrant och är säkra på att de kan uppfylla sina skyldigheter gentemot långivaren.